Första tävlingen i SSL (Swedish Speedcubing League) ägde rum i Jönköping 4-5 Mars. Resultatet från tävlingen finns på tävlingens WCA-sida.

SSL är en serie av 4 tävlingar under året och kommer avslutas med en 5 tävling som blir en finaltävling. Initiativtagare till SSL är Daniel Walin och ligan eller serien består av totalt 5 tävlingar som ska vara under 2017 i olika delar av landet. Den andra tävlingen är annonserad och kommer vara i Stockholm 8-9 April. Under de tävlingar som ingår i SSL kommer deltagarna tilldelas poäng utifrån placeringarna och en fallande skala i grenarna. En förstaplats i en gren ger 50 poäng och en andraplats ger 40 poäng. Efter totalt 5 tävlingar utses en vinnare i varje gren.

Mer om poängsystemet och de resterande planerade tävlingarna finns på SSLs hemsida