Standarddrag

F = Fram (Front) B = Bak (Back) U = Upp (Up) D = Ner (Down) L = Vänster (Left) R = Höger (Right)
F’ = F motsols B’ = B motsols U’ = Up motsols D’ = D motsols L’ = L motsols R’ = R motsols
F2 = F halvt varv B2 = B halvt varv U2 = Up halvt varv D2 = D halvt varv L2 = L halvt varv R2 = R halvt varv

De vanligaste dragen är de 18 ovan och alla algoritmer kan beskrivas med dem.

Kubrotationer

x = Kuben som R x’ = Kuben som R’ x2 = Kuben som R2
y = Kuben som U y’ = Kuben som U’ y2 = Kuben som U2
z = kuben som F z’ = Kuben som F’ z2 = Kuben som F2

Kubrotationer används för att vrida på kuben och för att det ska vara lättare och gå snabbare att utföra algoritmer. Efter en del träning går det snabbare att rotera kuben y och göra ett R-drag och avsluta med y’ istället för att göra ett enkelt B-drag.

Widedrag

Fw Bw Uw Dw Lw Rw
Fwc Bwc Uwc Dwc Lwc Rwc
Fw2 Bw2 Uw2 Dw2 Lw2 Rw2

Widedrag vrider på två lager på kuben. För större kuber kan man ange hur många lager som avses att vridas. På en 3x3x3 gör ett widedrag ett drag och en kubrotation i ett.

Slicedrag

M = Mitten som R M’ = Mitten som R’ M2 = Mitten som R2
E = Ekvatorn som U E’ = Ekvatorn som U’ E2 = Ekvatorn som U2
S = Stående som F S’ = Stående som F’ S2 = Stående som F2

Slicedragen vrider på de tre mitten-skivorna. Det är det samma som att göra två drag och en kubrotation.