Korset

Första steget i att lösa Rubiks kub är att göra ett vitt kors. För det behövs det ingen algoritm. Försök vrida de fyra vita kantbitarna så de matchar med den vita centerbiten och var av en av de andra fyra färgerna.

Första lagret

För att lösa första lagret är det efter korsets fyra kantbitar, fyra hörnbitar som ska sättas på rätt plats vända åt rätt håll. För att göra det används en algoritm som är 4 drag lång.

Algoritmen som ska användas är: R' D' R D

Börja med att leta efter en vit hörnbit i det undre lagret. När du hittar en titta du vilka två andra färger samma hörnbit har. De andra två färgerna ska matchas med två andra centerbitar. Vrid det undre lagret tills hörnbiten sitter mellan de två andra färgernas centerbitar.

För att hörnbiten ska hamna på rätt plats och vara vänd åt rätt håll kan du behöva göra algoritmen fem gånger.

Gör detta steg en gång för alla fyra hörnbitar som ska sitta i det första lagret.