Hur löser man Rubiks Kub?

Rubiks Kub är ett väldigt svårt pussel att lösa utan att ta hjälp av en instruktion. Vilken metod för att lösa kuben som är bäst beror på vilket sätt du vill lösa kuben. Här finns en lösningsmetod som är anpassad för nybörjare. Den är enkel att lära sig och algoritmerna som används är korta och relativt lätta att komma ihåg. Till texten finns det en virtuell kub som visar hur dragen går till, det går att spela upp hela dragserien eller att stega ett drag åt gången. Det går också att snurra på kuben med muspekaren så man kan titta på kubens alla 6 sidor.

Notation

I lösningen beskrivs alla drag och algoritmer med en notation. Hur notationen fungerar beskrivs på en egen sida om Notationen.

Jag behöver mer hjälp

Om det är något som du inte förstår eller tycker är otydligt tas alla frågor och önskemål om förbättringar och fyrtydliganden som kan göras emot på kontakt@svekub.org

Lösningen hos Cuboss.se är den samma som beskrivs här och de har också förtydligande youtube-klipp för varje steg.

Lösningen finns även på en sammansatt sida som lämpar sig bättre till att skriva ut som minneslapp här